בית המשפט הסיר את ההגבלות על חשבון הפייסבוק של ח"כ בן גביר

 

מאז שפתח ח"כ בן גביר במאבק למען ביטחונם של תושבי שכונת שמעון הצדיק, הורידה פיסבוק את החשיפה בפרסומיו ברשת החברתית. בעקבות הורדת החשיפה, שלח בן גביר מכתב אזהרה להנהלת פייסבוק והזהיר שיתבע את החברה אם לא תשיב את החשיפה. לדברי בן גביר, לאחר מכתב ההתראה דאגו בפיסבוק להוריד את חשיפת הפרסומים ולהטיל הגבלות שונות על חשבונו ושלחו באמצעות האפליקציה הודעת אזהרה, ללא כל פירוט כיצד הופרו הכללים.

בעקבות זאת, הגיש אחר הצהרים בן גביר תביעה אזרחית נגד פייסבוק על סך כשלושה מיליון שקלים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בה טען כי לא רק שלא הפר את הכללים, אלא להיפך – פייסבוק הם אלו שחסמו את החשיפה ללא שהופרו תנאים כלשהם, בשל הפליה פוליטית פסולה ואף חסמו במקרים נוספים העלאת תכנים.

בעקבות זאת, הגיש גביר תביעה אזרחית נגד פייסבוק על סך כשלושה מיליון שקלים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בה טען כי לא רק שלא הפר את הכללים, אלא להיפך – פייסבוק הם אלו שחסמו את החשיפה ללא שהופרו תנאים כלשהם, בשל הפליה פוליטית פסולה ואף חסמו במקרים נוספים העלאת תכנים.

ביום חמישי בשבוע שעבר התקיים הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הציגו הצדדים את טענותיהם. נציגות פייסבוק מסרה בבית המשפט כי הטילה הגבלות על חשבונו של בן גביר ופעלה בכמה אופנים בכל הנוגע להופעותיו של גופשטיין בסרטונים של בן גביר. הראשונה היא הסרת שני הסרטונים לצמיתות. השנייה היא הגבלת היקף החשיפה של דף הפייסבוק של המבקשים ב-25% למשל חודש (עד 22 במרץ, א"כ), והשלישית, היא מונעת מהמבקשים לשדר שידורים חיים למשך 30 ימים המסתיימים (גם כן עד 22 במרץ).

בן גביר חלק על טענת פייסבוק וטען כי היקף החשיפה קטן בשיעור של 60% ולא 25%, וכי פייסבוק מונעת ממנו להעלות תכנים, ולא רק לשדר שידורים חיים.

השופט אריה רומנוב קבע היום בהחלטתו כי, "אין חולק על כך שהמשיבה הטילה הגבלות מסוימות על פעילות המבקשים בדף הפייסבוק שהם מחזיקים ומנהלים אצלה. בין הצדדים יש מחלוקת לגבי מועד הטלת ההגבלות, הסיבה להטלת ההגבלות, והיקפן".

השופט רומנוב פסק כי על פייסבוק להסיר את המגבלות מחשבונותיו של בן גביר כיוון שלא הכריזה על הגבלת החשבונות, וכמו כן לא הודיעה באופן ברור שפרסום תוכן שכולל את בנצי גופשטיין מהווה עילה להגבלות כאלה.

בהודעת ההחלטה כתב השופט: "אין חולק על כך, שהמשיבה לא הודיעה למבקשים מעולם שהיא רואה בכל התייחסות אל מר גופשטיין כהפרה של תנאי השירות ושל כללי ההתנהגות של קהילת פייסבוק. ככל הידוע, המשיבה גם לא עשתה פרסום כלשהו שמבהיר לחברי הקהילה את השקפתה בנושא זה. "כאמור, בעת הזאת קיים רק סרטון אחד. לא ראיתי מקום לחייב את המשיבה להחזיר אותו לדף הפייסבוק של המבקשים, דבר אשר ספק אם המבקשים עותרים לו. זאת לנוכח הטענות שהועלו בעניין זה והעובדה שנראה כי בעת הזאת אין שום משמעות להחזרת הסרטון ולא ייגרם למבקשים נזק מאי החזרתו. אשר לעיקר עניינה של הבקשה, אני מחליט להיעתר לבקשת המבקשים ואני מורה למשיבה להסיר לאלתר את כל ההגבלות שהטילה על המבקשים, מסוג כלשהו, וזאת עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית או עד למתן החלטה אחרת. כמו כן נקבע כי פייסבוק תישא בהוצאות הבקשה של בן גביר בסך 7,500 שקלים.

רוצים לשתף?

הרשמה לעדכונים

דילוג לתוכן